Pomiary geodezyjne | Katalog usług
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:
  Klasyfikacja gruntów obejmuje:

 • grunty rolne – pastwiska i łąki trwałe, grunty orne, grunty pod stawami, rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki
 • grunty pod lasami
 • grunty pod wodozbiorami
 • tereny zamknięte wykazane w operacie ewidencji gruntów i budynków jako tereny różne (Tr)
 • grunty zmeliorowane
 • grunty zrekultywowane
  Uzupełniającą gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza się w ramach:

 • zmian i aktualizacji użytków rolnych i klas gruntów
 • sprawdzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • melioracji gruntów ornych i użytków zielonych
 • rekultywacji gruntów
MPTGEO
Kontakt
lokalizacja: DOLNYŚLĄSK (Oława, Oleśnica, Brzeg, Strzelin)
tel: 606 929 582
lub 604 263 178
GG: 5883436
lub 7520592